Systém RAS: známý neznámý

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Třebaže systém RAS (renin-angiotenzin) je dnes zmiňován především v souvislosti s působením na krevní tlak, popřípadě s kardioprotekcí a nefroprotekcí, v našem těle ovlivňuje řadu dalších funkcí. Zájem vzbuzují především dosud přehlížené degradační produkty angiotenzinů I a II vznikající působením různých endopeptidáz či karboxypeptidáz. Těm je přisuzována schopnost modulace regulačních signálních cest, jako jsou např. PI3K (phosphoinositide 3-kinase)/AKT a ERK (extracellular signal-regulated kinase), a ovlivnění účinků efektorů, jako jsou oxid dusnatý, FOXO1 (forkhead box O1) či cyklooxygenáza 2. Z toho se odvozuje jejich možné příznivé ovlivnění fibrózy či zánětu. Angiotenzin III působí příznivě na metabolismus glukózy, podporuje lipolýzu a snižuje inzulinorezistenci; popisován je také jeho cerebroprotektivní vliv v případě ischemické CMP, usnadnění učení, ovlivnění spermatogeneze a v neposlední řadě i účinek cytostatický, zejména vycházející z ovlivnění angiogeneze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky