Od feromonů k cytostatikům

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Zhoubné nádory mozku jsou agresivní v kterémkoliv věku a prognóza i navzdory diagnosticko-terapeutickým pokrokům stále bohužel zůstává povětšinou nepříznivá. Poptávka po nových účinných léčivech je tedy nemalá. Mezi jinými byla recentně hodnocena účinnost β-elemenu a jeho syntetických analog u nádorově změněných buněčných linií A172, CCF-STTG1 a U-87MG. Elemeny jsou látky rostlinného původu, strukturně jde o seskviterpeny, v některých případech využívané hmyzem jako feromony. V minulosti již byl popsán stimulační účinek β-elemenu ve smyslu navození apoptózy a obecně toxické působení na nádorově změněné buňky. K analogickým závěrům se podařilo dospět i v této práci, která tak de facto potvrzuje předchozí nadějná zjištění a navíc přidává zprávu o obdobně působících analozích Lr-1 a Lr-2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky