Nový taxan – larotaxel

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Larotaxel je nově vyvinutý zástupce taxanů, tedy látek izolovaných z tisu (Taxus baccata), s poměrně špatnou rozpustností. Za účelem zlepšit jeho disoluční vlastnosti byl nyní adjustován do mikrosfér. Ve farmakokinetických studiích prováděných na potkanech se následně ukázalo, že takto upravená původní látka je významně méně distribuována do centrálního nervového a kardiovaskulárního systému, na základě čehož lze usuzovat na jeho nižší systémovou toxicitu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky