Transportéry organických aniontů jako biomarker onkologických onemocnění

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Transportéry organických aniontů (OATP) jsou obvykle zmiňovány v souvislosti s rizikem lékových interakcí, zastávají však mnohem důležitější úlohu. Například podskupina OATP 1 je nepostradatelná pro transport celé řady cytostatik, jako jsou taxany, camptothecin, flavopiridol, imatinib či methotrexát. Specifické pro játra jsou podtypy OATP1B1 a OATP1B3, pro ledviny OATP4C1, pro varlata OATP6A1; ostatní formy jsou většinou orgánově nespecifické – např. OATP4A1. Znalost této základní fyziologie je pak důležitá s ohledem na predikci účinku daného cytostatika, neboť pro mnohé nádory je typická down-regulace těchto přenašečů (nádory jater). Naopak vysoce exprimované jsou u nádorů gastrointestinálního traktu, prsu, prostaty a plic. Výše uvedená forma OATP6A1 je překvapivě zjišťována i u nádorů plic, mozku či močového měchýře; podobně i OATP1B1 a OATP1B3 jsou nacházeny u řady nádorů, OATP4A1 zejména u karcinomu kolorekta a jeho metastáz. OATP je tak možné označit za biomarker daného nádoru, který může napovědět o možném přínosu zahajované farmakoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky