Význam methyltransferáz v léčbě hematologických malignit

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

DNA methyltransferázy 1 a 3A (DNMT1 a DNMT3A) jsou enzymy sehrávající klíčovou úlohu v metylaci genů, a tedy i v jejich expresi či naopak represi, a kromě jiného tak významně ovlivňují schopnost regenerace či diferenciace zdravých hematopoetických buněk a buněk leukemických. Jelikož před nedávnem byly zjištěny mutace genů zmíněných transferáz a dalších regulátorů u řady hematologických malignit, předpokládá se, že inhibitory DNMT by mohly být zajímavým inovativním přístupem v léčbě těchto onemocnění. Tyto léky jsou intenzivně zkoumány v terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem či akutní myeloidní leukemií, některé z nich (decitabin a 5-azacitidin) přitom již byly schváleny ke klinickému použití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky