Význam ginsenosidů v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Akutní myeloidní leukemie (AML) v dětském věku je heterogenní onemocnění, přičemž platí, že podávaná chemoterapie je provázena řadou nežádoucích účinků, a to i z dlouhodobé perspektivy. Naděje se proto vkládají mimo jiné do ginsenosidů a jejich metabolitů, tedy látek mnohokrát opěvovaného a posléze opět zatracovaného ženšenu (Panax ginseng), celosvětově pravděpodobně nejhojněji užívané rostliny v přírodním léčitelství. V kontextu AML je zajímavý především nově rozpoznaný inhibiční účinek na růst buněčných linií AML závislý na velikosti podané dávky. Tento účinek je připisován potlačení syntézy DNA v průběhu buněčné proliferace. Autoři aktuálně publikované studie upozornili též na zastavení buněčného cyklu v G1 fázi a na stimulaci apoptózy v důsledku zlomů DNA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky