Inhibitory histondeacetyláz: naděje pro nemocné s karcinomem prostaty?

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Histondeacetylázy (HDAC) jsou dalším nadějným cílem vhodným k ovlivnění při nádorových onemocněních. Jedním z inhibitorů HDAC je i nově popsaná hydroxamátová látka pod označením (S)-2, jež se v předchozích studiích ukázala jako účinná při AML, a určité naděje vzbudila též z hlediska možnosti svého využití v terapii nádorů prostaty (buněčné linie LNCaP a PC3). Právě u buněk LNCaP vedla k acetylaci H3/H4 histonů a fosforylaci H2AX, ekvivalentním poškození DNA s následnou zástavou buněčného cyklu; obdobné účinky přitom nebyly pozorovány u nádorově nezměněných buněk prostaty. Buňky PC3 s vysokým potenciálem metastazování se v důsledku expozice (S)-2 hůře diferencovaly, měly omezenou invazivitu a snadněji podléhaly apoptóze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky