Nákladová efektivita azolových antimykotik u pacientů s akutní myeloidní leukemií

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Antimykotika fluconazol, posaconazol a voriconazol jsou často profylakticky podávána u nemocných s akutní myeloidní leukemií (AML). Nyní byla jejich aplikace podrobena retrospektivní analýze nákladové efektivity u osob s AML podstupujících konsolidační chemoterapii. Analyzovány byly údaje celkem 106 osob, jejichž výchozí charakteristiky a rizikové faktory invazivní mykotické infekce byly srovnatelné. Tyto infekce byly následně zjištěny u tří pacientů (všichni byli léčeni posaconazolem). Ve skupině posaconazolu byla patrná i nejhorší snášenlivost, jež vedla k vysazení léčby u většího podílu pacientů než u fluconazolu či voriconazolu (13 % vs. 7 %). Pomocí analýzy s použitím simulace Monte Carlo byla nejvyšší nákladová efektivita zjištěna u fluconazolu, následovaného voriconazolem a posaconazolem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky