Význam inhibice mTOR u tuberózní sklerózy

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Tuberózní skleróza je dědičné onemocnění, pro které je typická tvorba hamartomů či hamarcií postihující prakticky jakýkoli orgánový systém, nejčastěji však kůži, mozek, ledviny a srdce. Na genové úrovni je provázena defekty genů TSC1 či TSC2, což je spojeno se zvýšenou aktivací mTORC1, jež je mj. cílovou strukturou pro rapamycin a jemu blízké sloučeniny. Třebaže podávání rapamycinu je v této indikaci účinné, je zapotřebí celoživotní observace. U nově testovaného nového inhibitoru mTOR (mammalian target of rapamycin) MLN0128, podávaného myším, byl sice zaznamenán terapeutický účinek ve smyslu zpomalení proliferace a růstu nádoru, ale oproti rapamycinu nebyl účinek významně lepší. Nicméně při pokračování výzkumu autoři předpokládají příznivější bezpečnostní profil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky