Cytostatika budoucnosti: zaměřeno na gangliosidy

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Gangliosidy jsou glykolipidy obsahující sialovou kyselinu, přítomné především v buněčných membránách u většiny obratlovců. Exprese gangliosidu GD3, sehrávajícího klíčovou úlohu v rozvoji mozku, se snižuje u dospělých, ovšem je zvýšená u nemocných s neuroektodermálními a epiteliálními nádory. Protilátka R24, namířená přímo proti GD3, je proto v současné době hodnocena z pohledu možného účinku u těchto tumorů. Ve vazbě se saporinem (protein inaktivující ribosomy) byl nyní dle očekávání pozorován výrazný inhibiční účinek na růst nádorově změněných myších i lidských melanomových buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky