Quizartinib – novinka v léčbě leukemie

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Dosud neregistrovaný selektivní inhibitor kinázy FLT3 (Fms-like tyrosine kinase 3) quizartinib může být novou cestou k úspěšné léčbě leukemie. Připomeňme, že FLT3 sehrává důležitou roli v patogenezi akutní myeloidní leukemie (AML) a její mutace, přítomné u přibližně 30 % postižených osob, jsou spojeny s nepříznivou prognózou. V recentní studii bylo prokázáno, že quizartinib výraznou měrou snižoval viabilitu všech buněk s konstitutivně aktivovanou FLT3, a dokonce pouze dočasná expozice leukemických buněk této látce vedla k navození jejich apoptózy a výraznému zmenšení nádoru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky