Význam rekombináz u onkologických onemocnění

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Aktivita rekombinázy RAD51 hraje klíčovou úlohu v proliferaci a přežívání nádorových buněk a často přispívá také k rezistenci vůči cytostatikům. Abnormálně zvýšená činnost RAD51 či její vysoká homologní rekombinace jsou tak významné mj. u karcinomu prsu či chronické myeloidní leukemie (CML). Přímé ovlivnění RAD51a omezení její aktivity se tedy nabízí jako možnost budoucí účinné léčby těchto chorob. Nově popsaná molekula známá pod kódovým označením IBR2 narušuje multimerizaci RAD51 a podporuje degradaci asociovaného proteinu, což v konečném důsledku vede k zástavě buněčného růstu a navození apoptózy. V myším modelu CML byla účinná i v případě rezistence vůči imatinibu, kdy signifikantně prodlužovala dobu přežití zvířat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky