Úloha pyruvátdehydrogenázy ve viabilitě nádorových buněk

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Současný výzkum v oblasti nových cytostatik se zaměřuje především na ovlivnění proliferace a přežívání buněk. Pro nádorové buňky je přitom typická zvýšená úroveň anaerobní glykolýzy a potlačená oxidace glukózy v mitochondriích, což zajišťuje jejich lepší přežívání za méně příznivých podmínek. Zajímavé by proto mohlo být ovlivnění metabolických pochodů takto změněných buněk, přičemž slibné je např. ovlivnění kinázy pyruvátdehydrogenázy. Inhibice tohoto enzymu např. dichloracetátem posouvá metabolismus nazpět od glykolýzy a mj. tak podporuje i obnovení potlačené mitochondriální cesty apoptózy. Navíc se tak zvyšuje koncentrace difuzibilních meziproduktů citrátového cyklu a reaktivních forem kyslíku, dochází k aktivaci p53 a inhibici proproliferačně a proangiogenně působících transkripčních faktorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky