Inhibitory tubulů v léčbě gliomů

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Gliomy představují heterogenní onemocnění. Současně jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění v dětském věku, které postihuje centrální nervový systém. Základním léčebným postupem je resekce, ta je však ne vždy možná, popřípadě není možná úplná resekce. Úskalí toxicity s sebou přináší i indikovaná radioterapie či chemoterapie. Látka pod kódovým označením EM011 v recentně publikované studii příznivě ovlivňovala růst nádorových pilocytárních a astrocytomových buněčných linii, a to ve smyslu zpomalení proliferace a zastavení buněčného cyklu ve fázích S, G2 a M s následnou apoptózou v závislosti na velikosti podané dávky. Pozorován byl též pokles invazivity a migrace těchto buněk. Na subcelulární úrovni bylo patrné narušení architektury mikrotubulů a snížení exprese genů důležitých pro progresi nádoru (EGFR, mTORC1, JUN a MMP).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky