tofacitinib

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: tofacitinib, intracelulární signalizace, Janusova kináza, revmatoidní artritida

Souhrn

Tofacitinib je nový lék zasahující na úrovni nitrobuněčné signalizace imunitní a zánětlivé odpovědi. Cíleně ovlivňuje skupinu enzymů známých jako Janusovy kinázy. Ty jsou regulovány několika cytokiny, které podporují aktivitu lymfocytů. Tofacitinib je určen pro perorální podávání a nedávno byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv pro léčbu středně až vysoce aktivní revmatoidní artritidy s nedostatečným účinkem nebo nesnášenlivostí methotrexátu. Může být podáván v monoterapii nebo v kombinaci s chorobu modifikující antirevmatickou léčbou. Účinnost a bezpečnost tofacitinibu byla prokázána v několika klinických studiích u různých skupin pacientů s revmatoidní artritidou. Otevřené extenze klinických studií mají za úkol zhodnotit dlouhodobou účinnost a bezpečnostní profil tofacitinibu, který se může potenciálně stát lékem pro terapii dalších imunitně zprostředkovaných onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky