saxagliptin

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: antidiabetika, kombinační léčba, hypoglykemie, renální onemocnění, jaterní onemocnění

Souhrn

Saxagliptin je jedním ze čtyř u nás používaných antidiabetik ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4. Nové studie vedly k významnému rozšíření jeho indikací. Dnes se podává v dvojkombinaci s metforminem (včetně možnosti využít fixní kombinaci), dále v dvojkombinaci s deriváty sulfonylurey nebo s thiazolidindiony. Je možné jej zařadit i do trojkombinace s metforminem a deriváty sulfonylurey a dále do dvoj- či trojkombinační léčby s inzulinem a metforminem, nebo bez metforminu. Výhodou všech kombinací je minimální riziko hypoglykemií a dobrá snášenlivost. Významná je i možnost využití při jaterní a ledvinné insuficienci. Z uvedeného vyplývá, že saxagliptin je dnes významným lékem používaným v léčbě dospělých pacientů s diabetem 2. typu, včetně populace nejstarší, a také diabetiků s komplikacemi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky