Doporučené postupy v léčbě diabetického makulárního edému – současné pohledy

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. 1,2
MUDr. Radka Švancarová 1
MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D. 3
MUDr. Jan Studnička, Ph.D. 4
Autoři - působiště: 1 Centrum diabetologie IKEM, Praha
2 Oční oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Oftalmologická klinika FNKV, Praha
4 Oční oddělení FN, Hradec Králové
Klíčová slova: diabetický makulární edém, rizikové faktory, laserová léčba, anti-VEGF látky

Souhrn

Pro léčbu diabetické retinopatie per se již byly v České republice vytvořeny doporučené postupy, které vyšly v odborných periodikách. Nalezneme je též na webových stránkách České oftalmologické společnosti, České diabetologické společnosti a České vitreoretinální společnosti, které je vytvořily a schválily. Součástí těchto doporučených postupů je i krátká zmínka o léčbě diabetického makulárního edému. Diabetický makulární edém jako samostatná nosologická jednotka dosud na vytvoření a schválení doporučených postupů čeká. Článek se zabývá současnými trendy v diagnostice, prevenci a léčbě diabetického makulárního edému. Nové možnosti v diagnostice přinesla optická koherenční tomografie. V terapii je stále základem prevence a kompenzace rizikových faktorů a laserová léčba. Další terapeutické potenciály otevřela intravitreální aplikace kortikosteroidů a anti-VEGF látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky