Infliximab v léčbě ankylozující spondyloartritidy – výsledky studie INFAST

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: axiální spondyloartritida, infliximab, INFAST

Souhrn

Jako pacienty s axiální spondyloartritidou můžeme označit dvě skupiny nemocných: do první patří pacienti s již rentgenově průkaznou sakroiliitidou (ankylozující spondyloartritida) a druhou skupinu tvoří pacienti bez rentgenově průkazné sakroiliitidy (non-radiografická axiální spondyloartritida). Studie INFAST (Infliximab As First Line Therapy in Patients with Early, Active Axial Spondyloarthritis Trial) prokázala účinnost infliximabu u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou při použití nových vstupních kritérií pro axiální spondyloartritidu u nemocných, kteří nebyli předtím léčeni nesteroidními antirevmatiky (NSA) nebo nereagovali dostatečně na podání submaximálních dávek NSA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky