Alendronát – stále důležitý článek léčby osteoporózy

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: alendronát, osteoporóza, studie FIT

Souhrn

Alendronát (natrium alendronát) je indikován pro léčbu postmenopauzální a kortikoidní osteoporózy (OP) – snižuje kostní obrat, zvyšuje kostní denzitu a zachovává kvalitu kosti. Je zvláště účinný při těžké OP s kompresivními zlomeninami, zvyšuje kostní denzitu již po třech měsících a snižuje riziko vícečetných symptomatických zlomenin již po šesti měsících. Ve studii FIT snižoval alendronát incidenci zlomenin krčku femuru o 51 %. Alendronát se v porovnání s risedronátem a ibandronátem silně váže na kost, málo se uvolňuje a poté se zase silně navazuje. V současné době je celosvětově předepisován více než čtyřem milionům nemocných. Vzhledem k jeho prokázanému protektivnímu účinku z hlediska prevence zlomenin krčku kosti stehenní, které jsou stále velkým medicínským, ale i sociálním a ekonomickým problémem, však má alendronát vedle dalších, novějších bisfosfonátů v terapeutickém armamentariu stále své místo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky