Principy tvorby protilátek

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Mgr. Iva Novosádová
Autoři - působiště: Laboratoř přirozené imunity, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Klíčová slova: protilátky, imunitní systém, antigeny, afinitní maturace, imunoglobuliny

Souhrn

Imunitní systém člověka se vyznačuje nesmírně sofistikovanými mechanismy v boji proti tomu, co je pro něj cizorodé. Jedním ze základních mechanismů, a neřkuli nejdůležitějším mechanismem, je tvorba protilátek. Úloha protilátek v jednotlivých imunitních dějích zůstává často nedoceněna. Protilátky nejsou jen pasivní proteinové molekuly, které se vážou na svůj cíl, ale fungují jako jakési značky imunitního systému, jež mohou dále rozhodovat, k jakým následným imunitním dějům dojde. Jsou rovněž nesmírně variabilní, a díky tomu v podstatě neexistuje struktura, proti které by nemohla být vytvořena protilátka. Tento článek v krátkosti shrnuje a popisuje mechanismy, které vedou k vytvoření protilátky, a zároveň se zabývá důsledky plynoucími z jednotlivých dějů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky