Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

U 85 % pacientů, u nichž je později stanovena diagnóza roztroušené sklerózy (RS), se příznaky onemocnění iniciálně manifestují v podobě klinicky izolovaného syndromu (CIS), tj. epizodou neurologické dysfunkce následovanou kompletním nebo částečným zotavením. Progresivní povaha RS a rozsah subklinického postižení, které lze detekovat již při první epizodě, naznačují přínos časné imunomodulační léčby, jež by mohla vést k přerušení kaskády dějů směřujících k ireverzibilnímu poškození axonů.

Z tohoto předpokladu vyšla rovněž studie PreCISe (Early glatiramer acetate treatment in delaying conversion to CDMS in subjects PREsenting with a Clinically Isolated SyndromE), která hodnotila vliv časné léčby glatiramer acetátem (GA) ve srovnání s placebem na konverzi do RS u pacientů s CIS a s nálezy vyšetření magnetickou rezonancí (MR) připomínajícími RS. Vlivem časné léčby GA v této studii došlo ke snížení rizika rozvoje RS o 45 % a k prodloužení doby do rozvoje RS o 115 %. Placebem kontrolovaná fáze studie byla proto ukončena a všichni nemocní byli převedeni na terapii GA.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky