Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Účinnost anti-TNF-α léků, jako jsou infliximab, adalimumab či etanercept, byla prokázána v terapii revmatoidní artritidy (RA), spondylartritid (SpA), psoriázy (Ps) a idiopatických střevních zánětů (IBD). Někteří pacienti však na tuto terapii nereagují nebo na ni časem ztrácejí léčebnou odpověď. Jednou z příčin přitom může být imunogenita těchto léků, tedy indukce tvorby protilátek namířených proti nim.

Hodnocení imunogenity je vyžadováno regulačními orgány EMA (European Medicine Agency) a FDA (Food And Drug Administration) při schvalování nových léků, avšak předložené klinické studie většinou nejsou schopny posoudit tvorbu protilátek z perspektivy dlouhodobé léčby. Na základě nových diagnostických metod vytvořených k detekci protilátek se přitom ukazuje, že imunogenita má na léčebnou odpověď na biologickou terapii značný vliv.

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky