Porovnání účinnosti biologických léků u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala léčba konvenčními DMARDs

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění, charakterizované zánětlivým postižením synoviální výstelky kloubů, šlach a periartikulárních struktur. Jeho patogeneze dosud není zcela objasněna, nicméně bylo zjištěno, že při vzniku a rozvoji RA sehrávají důležitou úlohu prozánětlivé cytokiny jako TNF-α, IL-1 a IL-6, což je velice významné z hlediska farmakoterapie – kromě konvenčních chorobu modifikujících léků (cDMARDs), především methotrexátu (MTX), jsou v léčbě RA využívány také biologické DMARDs (bDMARDs), jejichž mechanismus účinku spočívá právě v inhibici TNF-α (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab), IL-1 (anakinra) a IL-6 (tocilizumab), popřípadě jiných molekul (abatacept, rituximab).

Inhibitory TNF-α jsou v kombinaci s MTX indikovány k léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní RA s nedostatečnou odpovědí na cDMARDs (včetně MTX); adalimumab, etanercept a certolizumab je možné podávat i v monoterapii. Anakinra, tocilizumab a abatacept pak jsou v kombinaci s MTX indikovány u nemocných se středně těžkou až těžkou aktivní RA, u nichž selhala léčba cDMARDs a/nebo inhibitory TNF-α; tocilizumab může být aplikován i v monoterapii. Konečně rituximab je v kombinaci s MTX indikován u pacientů s těžkou aktivní RA s nedostatečnou odpovědí na cDMARDs a/nebo inhibitory TNF-α.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky