Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění provázené bolestí, únavou a progredujícím omezením fyzické funkce, jež vedou ke zhoršení kvality života pacientů. V současné době je k terapii RA dostupných osm biologických přípravků – monoklonální protilátky namířené vůči TNF-α adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab a golimumab, rekombinantní fúzní protein anti-CD80/86 abatacept, monoklonální protilátka anti-CD20 rituximab a monoklonální protilátka proti receptorům pro IL-6 tocilizumab. Dosud však nebyla provedena žádná studie, která by přímo (tzv. head-to-head) porovnala účinnost různých biologických léků v kombinaci s methotrexátem (MTX) u nemocných s RA, u nichž selhala léčba MTX a kteří dosud nebyli léčeni biologickou terapií.

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky