Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je autoimunitní onemocnění patřící do skupiny séronegativních spondylartritid, při kterém mohou být postiženy periferní či axiální klouby a enteze se současným postižením kůže nebo nehtů psoriázou. V terapii PsA hrají významnou úlohu biologické léky namířené proti TNF-α. Zatímco například u revmatoidní artritidy byl nashromážděn dostatek údajů popisujících dlouhodobou účinnost a bezpečnost anti-TNF-α léčby, v případě PsA je těchto poznatků poměrně málo. Golimumab je jedním z anti-TNF-α léků, které jsou schváleny k terapii PsA. Jeho účinnost a bezpečnost v této indikaci byla doložena ve studii GO-REVEAL, ve které bylo po 24 týdnech podávání golimumabu v dávkách 50 mg a 100 mg každé 4 týdny ve srovnání s placebem zjištěno signifikantní zmírnění známek a příznaků PsA včetně kožních manifestací; prokázáno bylo rovněž zpomalení radiografické progrese. Od 25. do 52. týdne studie již byli všichni pacienti léčeni golimumabem, poté následovala otevřená extenze studie, jejíž výsledky po dvou letech jsou zde prezentovány.

Komentář k dlouhodobé extenzi studie GO-REVEAL

MUDr. Jiří Štolfa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky