Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Tocilizumab (TCZ) je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na solubilní i membránové receptory pro interleukin- 6 a blokuje tak prozánětlivé procesy zprostředkované tímto interleukinem. V klinických studiích byla prokázána účinnost a bezpečnost léčby TCZ jak v monoterapii, tak v kombinaci s methotrexátem (MTX) nebo jiným chorobu modifikujícím lékem (DMARD) u pacientů se středně závažnou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Byl zaznamenán účinek ve smyslu zlepšení příznaků a známek RA, zpomalení radiografické progrese a zlepšení fyzických funkcí pacientů. Studie LITHE (the tociLIzumab Safety and THE Prevention of Structural Joint Damage) sledovala po dva roky radiografickou progresi, fyzické funkce, aktivitu onemocnění a bezpečnost u pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na léčbu MTX, kteří byli léčeni buď TCZ + MTX, nebo MTX v monoterapii. Již interim analýza po prvním roce ukázala ve skupině pacientů léčených TCZ (4 nebo 8 mg/kg) + MTX statisticky významně větší zpomalení radiografické progrese a zlepšení fyzických funkcí.

V předkládané práci autoři uvádějí výsledky studie po dvou letech (104 týdnech).

Komentář ke studiím

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky