Vareniclin v kombinaci s jinými léčivy v terapii závislosti na nikotinu

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Vareniclin působí jako parciální agonista nikotinových α4/β2 receptorů, čímž zabraňuje rozvoji abstinenčních příznaků a zároveň znemožňuje prožívání příjemných pocitů vzniklých v důsledku vazby nikotinu na tyto receptory. V recentní studii byla hodnocena jeho účinnost jednak v monoterapii, jednak v kombinaci s bupropionem nebo SSRI (n = 427). Nepřetržité abstinence po dobu 52 týdnů bylo dosaženo monoterapií u 32,1 %, kombinací s bupropionem až u 55 % a kombinací se SSRI u 50,6 % pacientů; přidání SSRI k vareniclinu a bupropionu zvýšilo účinnost až na 57,7 % (OR: 5,05; 95% CI: 1,99–12,80).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky