Současné možnosti farmakoterapie závislosti na nikotinu

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Kouření cigaret je věrným tématem společenských debat. Ač názory na omezení kouření v různých prostorách se mohou lišit, zřejmý a neoddiskutovatelný je jeho nepříznivý vliv na lidské zdraví. V léčbě závislosti na nikotinu však ani dnes bohužel nedosahujeme kýžených výsledků. Z hlediska farmakoterapie jsou známy v podstatě tři přístupy. Dle recentního přehledového článku se liší svojí účinností, ovšem ve všech případech je třeba zdůraznit potřebu kvalitní edukace a vysoké motivace léčeného. Ve srovnání s placebem je pravděpodobnost vyššího účinku pro vareniclin 2,27 (95% CI: 2,02–2,55), pro bupropion 1,69 (95% CI: 1,53–1,85) a pro nikotinovou subtituční léčbu 1,60 (95% CI: 1,53–1,68).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky