Escitalopram v kombinační léčbě poruch afektivity

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Escitalopram je známý a široce využívaný anxiolyticky/antidepresivně působící enantiomer citalopramu. Mechanismem jeho působení je blokáda zpětného vychytávání serotoninu. Nyní byla sledována jeho bezpečnost v monoterapii ve srovnání s kombinační léčbou ve studii se 131 pacienty s afektivní poruchou (bipolární porucha, generalizovaná úzkostná porucha či velká depresivní porucha). Průměrná doba užívání escitalopramu byla 14 měsíců. 51,1 % nemocných jej užívalo jako monoterapii, ostatní v kombinaci s jinými léčivy – nejčastěji s jinými antidepresivy (35,5 %), stabilizátory nálady (33,4 %) či atypickými antipsychotiky (30,1 %). Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 5,3 % všech nemocných, přičemž nejčastěji se vyskytovaly nespavost (2,3 %), nevolnost (2,3 %) a závratě (0,8 %). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl v bezpečnosti léčby, a to ani ve vztahu k pohlaví či věku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky