Melatonin v léčbě bipolární afektivní poruchy

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

O významu melatoninu se hovoří zdaleka ne pouze v souvislosti s poruchami spánku či s poruchami afektivity, ale např. i ve vztahu k účinné farmakoterapii bolesti. Přesto je však dnes využíván výhradně jako hypnotikum. Do léčby depresivních epizod teprve před nedávnem pronikl agonista melatoninových receptorů (a současně antagonista serotoninových 5-HT2C receptorů) agomelatin. V recentní studii s 28 osobami, kterým byl podáván před spaním v dávce 25 mg po dobu 6 po sobě následujících týdnů, však prokázal svoji účinnost spolu s valproátem či lithiem v léčbě bipolární afektivní poruchy. Ačkoliv potencoval účinek obou látek ve smyslu stabilizace nálady, účinek je třeba ověřit v rozsáhlejších kontrolovaných studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky