Protizánětlivé a analgetické účinky vitaminu C

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ve studiích provedených na zvířatech je poukazováno na rozvoj hypersenzitivity u chronické bolesti, což je způsobeno zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS). Ukázalo se, že např. kombinace antioxidačně působících vitaminů C a E výrazně snižovala míru allodynie vyvolané intratekální aplikací ROS u myší; pozorována byla i méně vyjádřená bolestivá reakce při vyvolání zánětu Freundovým adjuvanciem. U dalších zvířat bylo potlačení neuropatické bolesti intratekálně podanými vitaminy provázeno sníženou fosforylací p38 ve hřbetní míše a v dorzálních gangliích. Příznivý vliv vitaminu C je mj. vysvětlován i snížením sérové koncentrace interleukinů IL-6 a IL-8.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky