Perospiron versus aripiprazol v léčbě schizofrenie

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Perospiron je látka podobající se svojí strukturou např. buspironu a jako taková je v současné době v zahraničí využívána především k léčbě afektivních poruch, ovšem své uplatnění nachází i při schizofrenii. V recentní 12týdenní randomizované otevřené studii byla porovnávána jeho účinnost (8–48 mg/den; n = 51) oproti aripiprazolu (3–30 mg/den; n = 49). V obou skupinách bylo zřejmé zlepšení v celkovém skóre PANSS (p < 0,0001), přičemž nebyl pozorován rozdíl mezi skupinami, a to v CGI-S, skóre DIEPSS ani v BAS. Nejčastějším nežádoucím účinkem v obou skupinách byla nespavost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky