Sklerostin: nadějné místo zásahu v léčbě artritidy?

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Sklerostin je účinný inhibitor kostní novotvorby a pravděpodobně sehrává důležitou roli v regeneraci/remodelaci kostní tkáně u osob postižených revmatoidní artritidou. V modelu na zvířatech bylo nedávno prokázáno, že podávání protilátek namířených proti tomuto proteinu v porovnání s placebem či anti-TNF-α působícími látkami kompletně zamezuje ztrátě kostní hmoty. Protilátky proti sclerostinu navíc zcela zastavily postupující erozi kortikální kosti, a v kombinaci s anti-TNF-α dokonce navozovaly její regresi. Pozorovány byly rovněž protektivní účinky na kloubní chrupavku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky