Potenciál kvartérních amonných bází v léčbě osteoporózy

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Cetylpyridinium je kvartérní amonná báze, využívaná primárně jako antiseptikum v přípravcích určených k léčbě bolesti v krku. Ukázalo se však, že inhibuje i proliferaci a diferenciaci osteoklastů indukovanou RANKL (receptor activator of nuclear factor [NF]-κB ligand), a to v závislosti na velikosti podané dávky a známkách zjevné cytotoxicity. Současně byla na osteoklastech pozorována snížená exprese mRNA katepsinu K, kalcitoninových receptorů (CTR) a PRDM1. Do budoucna se tak otevírá nová oblast výzkumu v léčbě osteoporózy prostřednictvím kvartérních amonných bází či strukturně podobných látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky