Ovlivnění koncentrací magnezia při léčbě poruch afektivity

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Vzhledem k vysoké prevalenci deprese v běžné populaci, a tedy i větší míře užívání antidepresiv, nabývají na stále větším významu jejich vedlejší účinky, zejména ve vztahu k možnému riziku lékových interakcí. Jako neméně zajímavý se však jeví např. i vliv lithia, často využívaného při bipolární afektivní poruše, na koncentrace magnezia. V nedávno provedené klinické studii nebylo prokázáno ovlivnění koncentrací magnezia u nemocných léčených lithiem. Co však bylo překvapivé – koncentrace magnezia byla signifikantně nižší u osob s dosaženým vyšším vzděláním, a naopak vyšší u osob žijících ve městě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky