Kombinační léčba hypertenze a ovlivnění kardiovaskulárního rizika

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jaroslav Brotánek
Autoři - působiště: Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Hypertenzní nemoc představuje v dnešním vyspělém světě velmi závažný zdravotní problém. Patří mezi jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro ischemickou chorobu srdeční, cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu dolních končetin. Nechci v tomto článku rozebírat všeobecně známá fakta, ale rád bych chtěl přiblížit dva klinické případy pacientů, které jsme v poslední době ošetřovali na našem pracovišti – příběhy dvou pacientů, do jejichž života zasáhla a sehrála v něm důležitou úlohu právě hypertenze. První klinický případ poukazuje na muže s netypickými příznaky, které byly způsobeny těžkou hypertenzí, ve druhém je představen hypertonik s manifestní ICHS. Článek dále poukazuje na skutečnost, že v dnešní době je nutné nejen léčit krevní tlak, ale i vhodně zvolenou kombinací léků ovlivnit další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky