Glykopyrronium bromid – nové inhalační anticholinergikum s ultradlouhodobým účinkem v léčbě CHOPN

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Klíčová slova: CHOPN, inhalační anticholinergika s ultradlouhodobým účinkem, U-LAMA, glykopyrronium

Souhrn

Inhalační bronchodilatancia jsou základem symptomatické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Hlavní třídy skupiny inhalačních bronchodilatancií s dlouhodobým účinkem představují inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA), inhalační anticholinergika s ultradlouhodobým účinkem (U-LAMA), inhalační β2-agonisté s dlouhodobým účinkem (LABA) a inhalační β2-agonisté s ultradlouhodobým účinkem (U-LABA). Glykopyrronium, jež v současné době přichází do České republiky pod komerčním názvem Seebri Breezhaler 44 mcg, je nové U-LAMA pro léčbu pacientů s CHOPN, které představuje alternativu léčby tiotropiem. Glykopyrronium, podávané v dávce 50 μg 1x denně cestou inhalačního systému Breezhaler, zajišťuje klinicky významnou 24hodinovou bronchodilataci s rychlým nástupem účinku (5–15 minut), zatímco tiotropium má plný nástup účinku za 3 hodiny. V programu tří klinických studií (GLOW1, 2 a 3) byla nyní prokázána dlouhodobá účinnost, snášenlivost a bezpečnost glykopyrronia ve srovnání s placebem, která je stejná jako u tiotropia. Glykopyrronium má potenciál být používáno v léčbě CHOPN ve fixní kombinaci s indacaterolem (U-LABA).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky