dapagliflozin

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: dapagliflozin, inhibitory SGLT-2, diabetes mellitus 2. typu

Souhrn

Účinek všech farmakologických intervencí u nemocných s hyperglykemií, které byly do současnosti k dispozici, je vázán na přítomnost inzulinu, popřípadě na jeho účinek. Glifloziny, inhibitory SGLT-2, jsou novou skupinou léků, které snižují glykemii naprosto nezávisle na inzulinu. Jsou proto nadějným doplňkem stávajícího portfolia antidiabetických farmak. Jako první molekula z této skupiny byl v Evropě registrován dapagliflozin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky