mirabegron

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Viktor Vik 1
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
2 Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: hyperaktivní močový měchýř, mirabegron, β3-adrenoreceptory

Souhrn

Mirabegron je novou možností léčby hyperaktivního močového měchýře. Mirabegron aktivací β3-adrenoreceptorů ve stěně močového měchýře, resp. detrusoru, vyvolává relaxaci svalových vláken a tím usnadňuje plnění a zadržení moči v močovém měchýři, aniž by došlo k navýšení mikčního tlaku či reziduálního objemu moči. Příznivý účinek mirabegronu na symptomatologii OAB ve smyslu snížení počtu mikcí a epizod inkontinencí i dalších parametrů OAB, jeho dobrá snášenlivost a bezpečnost byly prokázány v klinických hodnoceních s celkem více než 7 000 pacienty. Účinnost je zřejmá jak u pacientů bez předchozí léčby antimuskariniky, tak u pacientů, kteří přerušili předchozí antimuskarinovou léčbu OAB pro nedostatečný účinek či nesnášenlivost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky