Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: souProf. MUDr. Hana Rosolová, CSc., F.E.S.C.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: kombinovaná léčba, arteriální hypertenze, inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, blokátory kalciových kanálů, diuretika

Souhrn

Je známo, že u většiny pacientů s arteriální hypertenzí (AH) je k dostatečné kontrole krevního tlaku zapotřebí dvou či více druhů antihypertenziv – vhodně zvolenou kombinací lze přitom dosáhnout nejen vyššího antihypertenzního působení, ale také snížení výskytu vedlejších účinků; fixní kombinace navíc přispívají ke zlepšení compliance. Dříve byly v léčbě AH doporučovány především kombinace diuretik a β-blokátorů, později se však zjistilo, že terapie AH thiazidovými diuretiky a β-blokátory má nepříznivé metabolické účinky. V současné době jsou nejčastějšími a vzhledem ke svému příznivému kardiovaskulárnímu, metabolickému a renálnímu působení také nejvhodnějšími kombinace inhibitorů systému renin-angiotenzin-aldosteron, tj. inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo sartanů, s blokátory kalciových kanálů (BKK) nebo s diuretiky. Kombinace metabolicky neutrálních BKK a metabolicky i hemodynamicky prospěšných inhibitorů ACE (nebo sartanů) jsou přitom zvláště výhodné u pacientů s hypertenzí a diabetem či prediabetem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky