Entecavir v léčbě chronické virové hepatitidy B

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Václav Hejda
Autoři - působiště: I. interní klinika, oddělení gastroenterologie a hepatologie, LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: hepatitida B, antivirotika, virémie, entecavir

Souhrn

Nákaza virem hepatitidy B (HBV) je celosvětově jednou z nejvýznamnějších infekcí, jejímiž největšími riziky je progrese onemocnění do stadia pokročilé fibrózy či cirhózy s rizikem její dekompenzace a rozvoj hepatocelulárního karcinomu. Ve většině vyspělých zemí dochází v současnosti k poklesu incidence nových případů (nákaz) HBV v důsledku vakcinace. Používané léky se liší v indikacích (především IFN vs. antivirotika), v účinnosti a riziku rozvoje rezistence. Léčba entecavirem je účinná, efektivní, velmi bezpečná a vede k signifikantnímu poklesu virémie (resp. její negativizaci) během prvních 52 týdnů léčby, který trvá minimálně následujících 5 let léčby. Vznik rezistenze je vzácný, u pacientů s již vytvořenou rezistencí na lamivudin mohou být vyšší dávky entecaviru účinné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky