Pět let sitagliptinu v České republice

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: sitagliptin, diabetes mellitus 2. typu

Souhrn

Sitagliptin has been available in the Czech Republic for 5 years. This molecule looks back to the largest evidence base of all gliptins not only in our country, but also worldwide. More than 50 million prescriptions have been recorded globally by the end of 2012. Even this wide use has not be associated with reports of any unusual or unexpected adverse effects. Sitagliptin may be regarded as a gliptin that currently relies on the largest data base demonstrating its safety not only in clinical trials but also in common clinical practice. Its confirmed efficacy is reflected in the range of registered indications recorded in the SPC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky