Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika nefrologie TC IKEM, Subkatedra nefrologie IPVZ, Praha
Klíčová slova: rezistentní hypertenze, radiofrekvenční ablace, farmatoterapie, renální funkce

Souhrn

Novou technikou v léčbě rezistentní hypertenze je denervace renálního sympatiku radiofrekvenční katetrizační ablací (RDN). Účinek je pozvolný, s maximem mezi 1–6 měsíci po výkonu. Je však nadále setrvalý a na základě výsledků současných studií i dlouhodobý. Zatím byla indikována u rezistentní hypertenze, kdy podání minimálně tří antihypertenzních léků včetně diuretika neupravilo závažnou hypertenzi a nemocný byl ohrožen rozvojem orgánového poškození spolu s kardiální a renální insuficiencí. Lze však očekávat, že i zde se indikační pole rozšíří a nemocní se závažnou medikamentózně nekorigovatelnou hypertenzí a současně sníženou renální funkcí by mohli být indikováni k ablační sympatektomii tak, aby mohli z výkonu dlouhodobě profitovat. V našich pilotních studiích byl tento nález při 12měsíčním sledování potvrzen. Současně jsme potvrdili, že je nutné individuálně podávat antihypertenzní farmakoterapii, především centrální blokátory sympatiku, protože u všech nemocných není pokles TK dostatečný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky