Volba antidiabetik u problémových pacientů s diabetem 2. typu

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, antidiabetika, komorbidity diabetu, hypoglykemie

Souhrn

V přehledu je komentován nový algoritmus volby farmakoterapie diabetu 2. typu. Jsou uvedeny situace, pro které je léčba diabetika problémová. Zmíněny jsou vyšší věk, delší trvání diabetu, riziko hypoglykemie, obezita, a zejména přítomnost kardiálního, renálního a jaterního postižení. Dnes je k dispozici takové spektrum antidiabetik, že i u těchto pacientů je výběr vhodného antidiabetika možný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky