Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Prvním krokem při zhoršování glukózové homeostázy u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu se zdá být ztráta kontroly postprandiální glykemie (PPG). Podíl PPG na celkové hyperglykemii zůstává v širším pásmu míry kompenzace diabetu konstantní, nicméně bylo zjištěno, že hodnoty PPG nabývají na významu při nižších hodnotách glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Z toho vyplývá, že zaměření se na pouhé ovlivnění glykemie nalačno není dostačující a že k dosažení cílových hodnot HbA1c nám může pomoci především terapie zacílená na snížení PPG. Kromě toho existují doklady o tom, že snížení PPG má potenciál příznivě ovlivnit riziko komplikací DM. V souladu s těmito poznatky jsou i současná doporučení AACE/ADA (American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology) a IDF (International Diabetes Federation), dle kterých by hodnota glykemie za dvě hodiny po jídle neměla překročit 7,8 mmol/l, i doporučení ADA (American Diabetes Association), podle kterých by tato hodnota neměla přesáhnout 10,0 mmol/l.

V současné době jsou pro svoji účinnost (snížení hodnoty HbA1c, pokles tělesné hmotnosti) a bezpečnost (nízké riziko hypoglykemií) velmi oblíbenou skupinou léčiv agonisté receptorů pro GLP-1 (glucagon- -like peptid-1). Ukazuje se však, že mezi jednotlivými zástupci této lékové skupiny existují významné rozdíly z hlediska farmakokinetiky i farmakodynamiky, přičemž tyto rozdíly se týkají i ovlivnění hodnot PPG v průběhu dne. Na základě dosud provedených klinických studií se přitom zdá, že krátce působící agonisté receptorů pro GLP-1, k nimž patří lixisenatid, mají velmi významný vliv na hodnoty PPG, což je podle všeho dáno jimi navozeným podstatným zpomalením vyprazdňování žaludku, zatímco déle působící agonisté receptorů pro GLP-1, jako je liraglutid, ovlivňují především glykemii nalačno, a nemají patrný vliv na vyprazdňování žaludku při dlouhodobém užívání.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky