Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevalence arteriální hypertenze v populaci je velmi vysoká a toto onemocnění je spojeno s častým výskytem známých komplikací, především cerebrovaskulárních příhod, a kardiovaskulární morbiditou i mortalitou.

Třebaže je hypertenze považována za onemocnění léčitelné, je rovněž obecně známou skutečností obtížné dosažení cílových hodnot krevního tlaku (TK) u většiny nemocných. Zejména v každodenní praxi, v ordinacích praktických lékařů, se stává, že je pro lékaře obtížné dosáhnout cílových hodnot TK, i když dodržuje aktuální doporučené postupy. Situaci komplikují i špatná compliance pacientů a případná nesnášenlivost léčby. Přitom pouze málo studií je zaměřeno právě na tento typ pacientů.

Právě francouzská studie AVANT'AGE (The Age Vasculaire et risqué résiduel chez I'hyper-teNdu TrAité vu en médicine GénéralE) se zaměřila na pacienty v ordinacích praktických lékařů, u kterých bylo třeba upravit farmakoterapii hypertenze a lékaři se rozhodli pro fixní kombinaci inhibitor ACE + blokátor kalciových kanálů.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky