Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U pacientů s chronickým renálním selháváním, zejména vyšších stadií 4 a 5, je nárůst koncentrace fosfátů spojován se zvýšením kardiovaskulárního rizika. Pro snížení hyperfosfatemie je kromě dietních opatření možné také podávat léky zabraňující vstřebávání fosfátů. Takovou látkou je sevelamer, který v klinických studiích u hemodialyzovaných pacientů snižoval progresi kalcifikace tepen a vznik kalcifikace koronárních arterií (CAC – coronary artery calcification). Podávání sevelameru vedlo také ke snížení tuhosti stěn arterií.

Ve studii INDEPENDENT (Reduce Cardiovascular Calcifications to Reduce QT Interval in Dialysis) se výzkumníci pokusili zjistit, zda léčba sevelamerem povede u pacientů s chronických renálním selháváním stadia 5 s občasnou dialýzou ke snížení kardiovaskulární mortality.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky