Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie

Souhrn

Bilastin je poměrně nové nesedativní antihistaminikum s dlouhotrvajícím účinkem, které působí jako selektivní antagonista periferních histaminových H1 receptorů. Naopak nemá téměř žádnou afinitu k receptorům H2, H3 nebo H4 ani k muskarinovým či serotoninergním receptorům. Je indikován k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie.

Urtikarie je heterogenní skupina kožních onemocnění, která jsou charakterizována prchavým výsevem silně svědivých pupenů a/nebo angioedémem. Chladová urtikarie se řadí mezi fyzikální urtikarie, přičemž klinické projevy jsou při ní vyvolány působením chladu (při určité prahové teplotě dochází k aktivaci a degranulaci žírných buněk a bazofilů s uvolněním histaminu a dalších mediátorů) – často jsou proto lokalizovány na obličeji. Onemocnění častěji postihuje ženy, k manifestaci dochází typicky mezi 18. a 25. rokem. V terapii chladové urtikarie jsou účinná některá antibiotika (penicilin, tetracykliny), pilířem léčby však jsou především nesedativní antihistaminika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky