Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Zrychlená srdeční frekvence je důležitým hodnoceným ukazatelem při ischemické chorobě srdeční, přičemž z dosud provedených epidemiologických či observačních studií jasně vyplývá vztah mezi tachykardií a vyšší kardiovaskulární morbiditou.

Ivabradin specificky inhibuje If proud v sinoatriálním uzlu, čímž na rozdíl od β-blokátorů působí negativně chronotropně bez dalších účinků na činnost srdce, a ukázalo se tak, že je účinným antianginózním lékem u pacientů s chronickou anginou pectoris. V historii ivabradinu figurují dvě velké randomizované klinické studie: BEAUTIFUL (morBiditymortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left-ventricULar dysfunction) u pacientů se stabilní anginou pectoris a levostrannou dysfunkcí a SHIFT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) u nemocných se srdečním selháním. Ukázalo se zde, že ivabradin u pacientů se srdeční frekvencí nad 70 tepů/min snižuje výskyt srdečních příhod, zejména klesá počet hospitalizací pro infarkt myokardu (BEAUTIFUL), respektive pro zhoršení srdečního selhání a úmrtí na srdeční selhání (SHIFT).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky