Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Zavedení biologické léčby, zejména inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF – tumour necrosis factor), do léčby chronických zánětlivých onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida, psoriáza či Crohnova choroba, přineslo zásadní obrat v jejich zvládání. Mezi inhibitory TNF řadíme infliximab (IFX), adalimumab (ADA) a etanercept (ETN), v poslední době byly registrovány ještě certolizumab pegol (CZP) a golimumab (GLM). Míra odpovědí na léčbu těmito látkami je poměrně vysoká, pohybuje se mezi 60 % a 70 %, přesto stále existuje významná část pacientů, u kterých není léčba inhibitory TNF účinná či u kterých se objeví závažné nežádoucí účinky. Odpověď může také pominout během léčby, přestože na počátku byla velmi dobrá. V případě, že nedojde k odpovědi na podání inhibitoru TNF, používají se různé alternativní cesty, jako změna dávkování, zkrácení intervalů mezi infuzemi (IFX) nebo převedení na jiný anti-TNF lék či lék s jiným mechanismem účinku.

Možným vysvětlením pro tuto ztrátu účinnosti je imunogenita podávaných léčiv – všechny biologické léky jsou potenciálně imunogenní a tvorba protilátek (Ab) může teoreticky snížit jejich účinnost a/nebo vyvolat nežádoucí účinky. Ve skutečnosti však v řadě studií s biologickou léčbou nebyla zjištěna souvislost mezi tvorbou protilátek, nízkou plazmatickou koncentrací podávaných látek a selháním léčby/postupnou ztrátou účinnosti.

Cílem této práce bylo podat systematický přehled prací s anti-TNF léčbou se zaměřením na problematiku tvorby protilátek a namodelovat postup, který by mohl vést k efektivnější léčbě inhibitory TNF.

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky